کتاب

امروزه به موازات رشد پرشتاب صنعت ، دانش و تکنولوژی در نصب خطوط ریل های جرثقیلی نیز دچار تغییرات اساسی گردیده است به نحوی که وابستگی صنایع به این نوع تجهیزات غیر قابل انکار بوده و استانداردهای مدونی در جهان برای چگونگی طراحی و نصب آن ها تدوین گردیده است ، ولی علی رغم تقاضای بالا هیچ استاندارد ملی و دستورالعمل خاصی جهت آشنایی و سفارش این تجهیزات و اطلاع از حساسیت های انتخاب آن ها متناسب با شرایط مورد انتظار بهره برداری وجود ندارد.بعضا کارفرمایان و سازندگان محترم به علت عدم آشنایی کافی اقدام به سفارش تجهیزاتی می کنند که عدم تناسب آن ها با شرایط موجود منجر به تحمیل هزینه هایی مانند توقف تولید ، تعمیرات پی در پی و … به کارفرمایان گردیده و پیش بینی مالی سازندگان مخدوش می گردد.لذا بر آن شدیم تا علاوه بر معرفی کلمپها و پدهای لاستیکی تولیدی این شرکت اطلاعاتی در مورد برخی خواص مکانیکی آن ها به مصرف کنندگان محترم ارائه دهیم. این مجموعه جهت ارائه اطلاعاتی در خصوص آشنایی با انواع ریل ها و تصاویر شماتیک از مقاطع ریلی و انواع پدهای لاستیکی و کلمپ های رایج در نصب ریل های جرثقیلی شیوه های آماده سازی سطوح (پوشش های رنگی و در محیط های مختلف)تدوین گردیده و به صنعت گران محترم تقدیم می گردد.