کلمپ ها

کلمپ ها

[ess_grid alias=”clamp-list”]

 

کلمپ ریل ریل جرثقیل

http://www.yazdsteel.com/2016/10/17/شیوه-های-جوشکاری-جوش-ترمیت/