پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی
22
اکتبر

پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی

کارفرما : مؤسسه مکین اجرای فرایند جوش کاری به روش ترمیت و نصب ریل های پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی

Read More